Czym jest AUTO FORUM CLUB®?

AUTO FORUM CLUB® to klub biznesowy utworzony przez przedstawicieli znanych marek motoryzacyjnych oraz ich dostawców.

Głównym celem istnienia AUTO FORUM CLUB® jest umożliwianie lepszego rozwoju firmom motoryzacyjnym, a co za tym idzie przyczynianie się do rozwoju całej branży.

Działania Klubu zmierzają do stałej współpracy firm motoryzacyjnych w następujących obszarach: wymiana informacji, cykliczne spotkania branżowe, tworzenie nowych kontaktów handlowych, lobby na rzecz istotnych interesów branży motoryzacyjnej.

Obszary współpracy - zasada podstawowa:

Biorąc pod uwagę indywidualny charakter oraz indywidualną politykę firm korporacyjnych przyjęliśmy podstawową zasadę dobrowolnego przystępowania poszczególnych firm do konkretnych przedsięwzięć.

Współpraca pomiędzy firmami członkowskimi dotyczy w pierwszej kolejności tych obszarów, które uznane będą przez zainteresowane strony jako istotne z ich punktu widzenia.

Kto może zostać członkiem?

Członkiem Auto Forum Club może zostać firma produkcyjna lub usługowa działająca w branży motoryzacyjnej, będąca wytwórcą części, komponentów, akcesoriów lub dostawcą usług czy narzędzi wspomagających procesy produkcyjne i usługowe (w tym logistyczne, transportowe, inżynieryjne i inne)

Korzyści z udziału w Auto Forum Club®

 • nawiązywanie bezpośrednich relacji kadry managerskiej

 • udziału w zamkniętych spotkaniach Klubu

 • pozyskiwanie wiedzy i doświadczeń

 • możliwość tworzenia wspólnych projektów, bazujących na najlepszych doświadczeniach poszczególnych firm

 • możliwość wdrażania opracowanych wspólnie projektów / rozwiązań

 • większa siła oddziaływania w kontaktach zewnętrznych (np. lobowanie na rzecz istotnych interesów branżowych)

 • rabaty dla członków za udział w konferencjach, seminariach, dniach dostawców i targach inicjowanych przez Auto Forum Club®

 • rabaty za udział w programie "platformy optymalizacji i ciągłego doskonalenia - OPTISOLUS"

 • możliwość skorzystania z rabatów za udział w imprezach branżowych organizowanych przez Partnerów AFC

 • możliwość uzyskania rabatów i bonusów przy zakupie usług i towarów od współpracujących z Klubem firm

 • udział w spotkaniach biznesowo-towarzyskich

Obowiązki członka.

Wstępując do AUTO FORUM CLUB® nowy członek zobowiązuje się do:

 • udziału w pracach organizacji i w jej spotkaniach,

 • wspierania prac organizacji w projektach, w których występuje jako partner

 • pomocy w realizacji przyjętych kierunków rozwoju

 • przyczyniania się do inicjowania nowych działań organizacji

 • uczestniczenia w działaniach lobbing'owych w miarę swoich możliwości

 • propagowania idei powstałych w organizacji

Aplikacja członkowska.

W przypadku zainteresowania przystąpieniem do AUTO FORUM CLUB® prosimy o bezpośredni kontakt contact@autoforum.org.pl

ART studio

53-128 Wrocław
ul. Sudecka 74
Tel./fax.: +48 71/ 788 99 18
Tel.: +48 71/ 788 99 17