Działania zewnętrzne
dla wszystkich zainteresowanych
Działania wewnętrzne
dla członków AFC
 • Konferencja Auto Forum
  cykliczna konferencja adresowana do managerów średniego i wysokiego szczebla, zajmująca się zjawiskami rynkowymi oraz wymianą doświadczeń, będąca okazją do nawiązywania bezpośrednich kontaktów biznesowych pomiędzy uczestnikami.

 • Suppliers' Day
  cykliczna impreza branżowa zbliżona charakterem do targów mająca na celu przyczynianie się do poszukiwania dostawców i kooperantów, dająca szansę na prezentację produktów i usług w szerszym zakresie.

 • Rozwój dostawców - Platforma OPTISOLUS
  Projekt, którego celem jest podnoszenie kwalifikacji firm poprzez korzystanie z najlepszych rozwiązań, metodologii i filozofii zarządzania procesami wytwórczymi i usługowymi. W projekcie tym zajmujemy się zarówno wdrażaniem najlepszych praktyk, jak i optymalizowaniem procesów zmierzając do eliminowania marnotrawstwa, a co za tym idzie, do obniżania kosztów.

 • Seminarium Optymalizacji Procesów
  adresowane jest do wszystkich osób zajmujących się nadzorem nad procesami, daje szansę na poszerzanie wiedzy w zakresie eliminowania marnotrawstwa i dążenia do zwiększonej efektywności firmy.

 • Działalność dla lokalnej społeczności
  Różne formy działań w tym akcje charytatywne.

 • Grupa robocza HR (Human Resources)
  grupa adresowana do HR managerów: wymiana informacji związanych z problematyką zarządzania zasobami ludzkimi.

 • Grupa robocza SD (Suppliers' Development)
  grupa adresowana do nabywców i dostawców: podnoszenie kwalifikacji dostawców, rozwiązywanie problemów progowych pojawiających się przed współpracą, inicjowanie wydarzeń biznesowych, optymalizacja procesów i kosztów.

 • Rozwój dostawców - Platforma OPTISOLUS
  Projekt, którego celem jest podnoszenie kwalifikacji firm poprzez korzystanie z najlepszych rozwiązań, metodologii i filozofii zarządzania procesami wytwórczymi i usługowymi. W projekcie tym zajmujemy się zarówno wdrażaniem najlepszych praktyk, jak i optymalizowaniem procesów zmierzając do eliminowania marnotrawstwa, a co za tym idzie, do obniżania kosztów.

 • Network Meetings
  Spotkania członków AFC służące wymianie informacji, tworzeniu nowych przedsięwzięć i utrwalaniu relacji osobistych.

 • Inne
  Każde inne przedsięwzięcie, którego celem jest zwiększanie konkurencyjności przedsiębiorstw, czy też spełniające istotne potrzeby członków AFC.


ART studio

53-128 Wrocław
ul. Sudecka 74
Tel./fax.: +48 71/ 788 99 18
Tel.: +48 71/ 788 99 17