Współpraca pomiędzy konkurentami.
Konkurujące ze sobą na rynku firmy mają wiele takich samych lub podobnych interesów, które mogą być przedmiotem ich wspólnych przedsięwzięć. Współpraca konkurentów stała się podstawą idei utworzenia AUTO FORUM CLUB®.

AUTO FORUM CLUB®
AUTO FORUM CLUB® to organizacja producentów i dostawców przemysłu motoryzacyjnego. W 2004 roku odbyło się spotkanie założycielskie AUTO FORUM CLUB® z udziałem producentów i dostawców, którzy wyrazili chęć założenia klubu biznesowego adresowanego do przedstawicieli przemysłu motoryzacyjnego działających zarówno w Polsce jak i w innych krajach.

Podstawowe cele.
Głównym celem istnienia AUTO FORUM CLUB® jest umożliwianie lepszego rozwoju firmom motoryzacyjnym, a co za tym idzie przyczynianie się do rozwoju całej branży. Projekty przez nas inicjowane mają na celu utworzenie stałej platformy współpracy firm motoryzacyjnych w następujących obszarach: wymiana informacji, poszerzanie wiedzy i doświadczeń, cykliczne spotkania branżowe, tworzenie nowych kontaktów handlowych, lobby na rzecz istotnych interesów branży. Ważnym elementem działania AUTO FORUM CLUB® jest tworzenie i utrzymywanie bezpośrednich kontaktów personalnych pomiędzy kadrą zarządzającą firm należących do Klubu.

Zakres działań
Chcąc realizować powyższe cele staramy się regularnie organizować ogólne konferencje branżowe adresowane do managerów (patrz: Auto Forum), imprezy biznesowe adresowane do działów zakupów i sprzedaży (patrz: Supplier's Day), seminaria związane z profesjonalną wiedzą (patrz: Seminarium Optymalizacji Procesów), szkolenia i konsultacje w zakresie istotnym dla problemów związanych z seryjną produkcją lub usługami. Zajmujemy się także innymi przedsięwzięciami, które są lub będą interesujące dla członków organizacji jak i pozostałych firm motoryzacyjnych.

Koordynator projektu.
Koordynatorem działalności AUTO FORUM CLUB® jest firma ART studio, która zajmuje się organizacją pracy i przedsięwzięć organizacji.

ART studio

53-128 Wrocław
ul. Sudecka 74
Tel./fax.: +48 71/ 788 99 18
Tel.: +48 71/ 788 99 17