Projekt Rozwoju Dostawców (Suppliers' Development)

realizuje działania zmierzające do rozwoju dostawców, czyli firm wytwarzających produkty i usługi skierowane do branży motoryzacyjnej.

Adresatami tego projektu są:

 • OEMs (Original Equipment Manufacturers) - jako nabywcy

 • aktualni i potencjalni dostawcy oraz poddostawcy

Wyjaśnienie.

Każda firma ma szansę na wejście do globalnego rynku motoryzacyjnego. Nabywca będzie oczekiwał od dostawcy spełnienia kilku podstawowych warunków:

 • właściwego produktu

 • pożądanej jakości

 • właściwego czasu realizacji zamówień i dostaw

 • rynkowych kosztów

Projekt ten ma cztery zasadnicze cele:

 • ujednolicenie standardów produkcyjnych i jakościowych pomiędzy nabywcą a dostawcą

 • przygotowanie dostawców do wymagań rynku globalnego

 • podnoszenie kwalifikacji aktualnych dostawców

 • doprowadzenie do współpracy biznesowej lub jej poszerzenie

Oczywiście to tylko podstawowe kryteria.

Dla kogo?

Projekt Rozwoju Dostawców (Suppliers' Development) jest narzędziem dla firm, które chcą podnosić swoje kwalifikacje i wzmocnić pozycję na rynku (także globalnym). Korzystać z niego mogą zarówno te firmy, które od lat regularnie usprawniają swoje działania jak i te, które są na początku tej drogi. Aby realizować powyższe cele powstała Platforma Optymalizacji OPTISOLUS.
Efekt końcowy.

Korzyści wynikające z tego projektu są zarówno po stronie nabywców jak i dostawców. Nabywcy otrzymują w ten sposób dostawcę spełniającego zasadnicze kryteria współpracy, dostawca natomiast jest gotowy do współpracy z globalnym rynkiem motoryzacyjnym. Projekt Rozwoju Dostawców przynosi następujące korzyści:

 • ujednolicenie standardów

 • przygotowanie dostawcy do globalnych standardów branży

 • podniesienie kwalifikacji aktualnych dostawców

 • przejęcie przez potencjalnego nabywcę opieki nad dostawcą

 • zmierzanie do kontraktów

Argumenty za przystąpieniem do projektu.

 • wzrost produkcji pojazdów globalnie oraz w EU,

 • wzrost wartości inwestycji w Europie Środkowej i Wschodniej

 • transfer produkcji do krajów Europy Środkowej i Wschodniej

 • zwiększająca się rola dostawcy w procesie wytwórczym

 • rosnące znaczenie Polski w europejskiej produkcji pojazdów

ART studio

53-128 Wrocław
ul. Sudecka 74
Tel./fax.: +48 71/ 788 99 18
Tel.: +48 71/ 788 99 17